Proizvodi - Panonija so

Sitna morska so

MORSKA SO, KUTIJA - 1 kg

Sitna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - MORSKA SO, KUTIJA - 1 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

MORSKA SO, KESA - 1 kg

Sitna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - MORSKA SO, KESA - 1 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

MORSKA SO, KESA - 5 kg

Sitna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - MORSKA SO, KESA - 5 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

MORSKA SO, KESA - 10 kg

Sitna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - MORSKA SO, KESA - 10 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

MORSKA SO, KESA - 25 kg

Sitna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - MORSKA SO, KESA - 25 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

Krupna morska so

KRUPNA MORSKA SO, KUTIJA - 1 kg

Krupna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i tamnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

Najbolje upotrebiti u roku od 1 godine od datuma jodiranja. Datum jodiranja označen na pakovanju.

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - KRUPNA MORSKA SO, KUTIJA - 1 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

KRUPNA MORSKA SO, KESA - 5 kg

Krupna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - KRUPNA MORSKA SO, KESA - 5 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

KRUPNA MORSKA SO, KESA - 10 kg

Krupna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - KRUPNA MORSKA SO, KESA - 10 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

KRUPNA MORSKA SO, KESA - 25 kg

Krupna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)

KAKO ČUVATI:

Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa

ROK UPOTREBE:

36 meseci od dana proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - KRUPNA MORSKA SO, KESA - 25 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

Industrijska so

INDUSTRIJSKA SO, KESA - 25 kg

Nejodirana so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl). Sadrži sredstvo protiv zgrušnjavanja soli E536.
Nije za ishranu ljudi i životinja!

KAKO ČUVATI:

Na suvom mestu

ROK UPOTREBE:

36 meseci od datuma proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - INDUSTRIJSKA SO, KESA - 25 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

So za ishranu životinja

SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA - 5 kg

Jodirana, sadrži minimalno 97% čistog natrijum-hlorida (NaCl). Sadržaj joda u obliku kalijum-jodida je najmanje 38 mg/kg. Sadrži sredstvo protiv zgrušnjavanja soli E536.

So koristiti prema potrebi i vrsti životinje.

KAKO ČUVATI:

Čuvati na suvom i tamnom mestu, relativne vlažnosti vazduha do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa.

ROK UPOTREBE:

36 meseci od datuma proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA - 5  kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA - 10 kg

Jodirana, sadrži minimalno 97% čistog natrijum-hlorida (NaCl). Sadržaj joda u obliku kalijum-jodida je najmanje 38 mg/kg. Sadrži sredstvo protiv zgrušnjavanja soli E536.

So koristiti prema potrebi i vrsti životinje.

KAKO ČUVATI:

Čuvati na suvom i tamnom mestu, relativne vlažnosti vazduha do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa.

ROK UPOTREBE:

36 meseci od datuma proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA - 10 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja

SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA - 25 kg

Jodirana, sadrži minimalno 97% čistog natrijum-hlorida (NaCl). Sadržaj joda u obliku kalijum-jodida je najmanje 38 mg/kg. Sadrži sredstvo protiv zgrušnjavanja soli E536.

KAKO ČUVATI:

Čuvati na suvom i tamnom mestu, relativne vlažnosti vazduha do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa.

ROK UPOTREBE:

36 meseci od datuma proizvodnje

100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

Slika proizvoda - SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA - 25 kg - So Srbija

Pređi preko fotografije radi uvećanja